• ПРЕСТИЖ 95 ДМ

    Прахоуловителите Явор, произвеждани от фирма Престиж 95 ДМ ООД, са аспирационни уредби, които чрез засмукване освобождават обслужваните машини от отпадъците им. Те са предназначени за събиране на неметални отпадъци: дървесни или пластмасови стружки, гранули, стиропор, хартия и намират много приложения в различни индустрии и видове производства.
  • Системи Шуко

    Разнообразни професионални машини и компоненти, произведени с различни характеристики от световния лидер Шуко (Schuko), като резултатът винаги е една перфектна цялостна система във всеки един от случаите, с лесна и автоматизирана поддръжка и възможно най-ниска консумация на ел. енергия.