053
  • boiadjijski-steni-05
  • 21.3H&S-W974FARBNEBE
  • 018
  • 098
  • 053
  • 055
  • 121
  • csm_Minimax_F300_transp_b6b0bd018e
  • Farbnebelabsaugung_Universa_web

Бояджийски стени

Product Enquiry

 

Необходими-производителни-икономични

Суха система за извличане

- Различни модели в зависимост от размерите на детайлите и интензитета на боядисване

- Подходящи за малки и средни предприятия

- Гарантират оптимални условия на труд

Подово засмукване

Шуко-системите за подова екстракция са изключително специални в нашата гама. Системата за подова екстракция предоставя основа за ефективна стая и за най – добри резултати на повърхността. Вертикалната вентилационна система гарантира, че въздушният поток не предизвиква сътресение в залата за боядисване. Системите за подова екстракция са особено изгодни когато се пръскат големи и обемисти предмети.

Стени с водно оросяване

Оросяваните с вода системи за засмукване на вредни пари и мъгла при боядисване тип ШУКО допринасят за увеличане на сигурността на работното място като  намаляват опасността от пожар и експлозия

Освен това допринасят за опазване здравето на работниците.

Възникналите при боядисването и образуващите се върху  оросената с вода стена пари,мъгла и частици прах биват улавяни непосредсвено от водният филм и се направляват към пречиствателната инсталация.

С помощта на утаителя става възможно отделянето на твърдите частици от водата,така очистената вода може отново да се подаде в системата.